- Immo Verbrugghe

Untitled Document

Hans Verbrugghe
Poelstraat, 235
9820 Bottelare
info@immoverbrugghe.be

www.immoverbrugghe.be
tel: +32 (0)9 230 84 30
gsm: +32 (0)475 291 315
btw: 0738 301048
Sectorprotocol voor plaatsbezoeken in de vastgoedsector
Voorzorgsmaatregelen bij een bezichtiging aan een pand met een vastgoedprofessional

Immo Verbrugghe kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend, zij worden vrijblijvend verstrekt, enkel ter inlichting, zonder contractuele verbintenis of garantie van onzentwege en kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden.

Neem altijd persoonlijk contact met ons op, zodat wij volledige informatie en begeleidend advies kunnen verschaffen over het goed waarvoor u interesse heeft. Doorklikken op deze pagina houdt de aanvaarding van deze disclaimer in.

Erkend vastgoedmakelaar-bemiddelaar BIV 500576 België

BIV Plichtenleer

Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16 B te 1000 Brussel

Lijst veelgebruikte afkortingen in Immoland

Vg: Vergunning uitgereikt
Gvg : Geen vergunning uitgereikt

Bestemming

Wg: Woongebied
Wche:Woongebied met een culturele, historische en/of esthetische waarde
Wp: Woonpark
Wug: Woonuitbreidingsgebied
Igb: Industriegebied
Iab:Industriegebied voor ambachtelijke bedrijven of gebieden voor kleine en middelgrote ondernemingen
Gdr: Gebied voor dagrecreatie
Gvr: Gebied voor verblijfsrecreatie
Ag: Agrarisch gebied
Lwag: Landschappelijk waardevol agrarisch gebied
Bg:Bosgebied
Ng: Natuurgebied
Nr: Natuurreservaat
Pg: Parkgebied

Dagvaardingen

Dv: Dagvaarding uitgebracht
Gdv: Geen dagvaarding uitgebracht

Voorkooprecht

Vkr:Voorkooprecht ruimtelijke ordening aanwezig
Gvkr: Geen voorkooprecht ruimtelijke ordening aanwezig

Verkavelingsvergunning

Vv:Verkavelingsvergunning
Gvv: Geen verkavelingsvergunning

 

 

 

 

BIV plichtenleer